Η κυβέρνηση ψήφισε την αφαίρεση της διδακτικής επάρκειας από τις καθηγητικές σχολές!

Κατηγορία: 

Με τροπολογία που κατατέθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, ψηφίστηκε από τη Βουλή και συγκεκριμένα με τις ψήφους των βουλευτών των δύο κυβερνητικών εταίρων ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, η απόσπαση της διδακτικής επάρκειας από τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών των καθηγητικών σχολών.

Ειδικότερα, την Τρίτη 5 Ιούνη, και ενώ το υπουργείο Παιδείας θα κατέθετε πρόταση νόμου στη Βουλή για αλλαγές στις δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ν. 4547/18 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»), στο νόμο εντάχθηκε (με τροπολογία που κατατέθηκε την ίδια μέρα) η αφαίρεση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από τα πτυχία των αποφοίτων των καθηγητικών σχολών.

 Στην εν λόγω διάταξη ορίζεται συγκεκριμένα ότι «η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:

α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (…)

β) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.

γ) Με την κατοχή πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002.»

 Με την τροπολογία αυτή προωθείται με τον πιο άμεσο τρόπο η απόσπαση της διδακτικής επάρκειας από τα πτυχία, καθώς κατοχυρώνεται και νομικά η δυνατότητα απόκτησης του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) μέσα από την παρακολούθηση «ειδικών προγραμμάτων σπουδών» ή μέσω μεταπτυχιακών ή διδακτορικών κύκλων σπουδών. Το εν λόγω ΦΕΚ αποτελεί την τελευταία πράξη του έργου της επιχείρησης αφαίρεσης της επάρκειας, καθώς τα τελευταία χρόνια αποτελεί βασική επιδίωξη των κυβερνήσεων και των διοικήσεων του υπουργείου Παιδείας η διάλυση και υποβάθμιση συνολικά των πτυχίων, και ειδικότερα των πτυχίων των αποφοίτων των καθηγητικών σχολών.

 Ήδη η δημιουργία του ΠΠΔΕ αυτή καθαυτή έδωσε τη δυνατότητα σε αρκετά τμήματα να ορίσουν ως μαθήματα επιλογής διάφορα παιδαγωγικά μαθήματα, προωθώντας από την πίσω πόρτα και μέσω της αλλαγής των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή ουσιαστικά δύο διαφορετικών πτυχίων από το ίδιο τμήμα. Ταυτόχρονα, μια σειρά ιδρύματα άρχισαν να προωθούν σεμινάρια επί πληρωμή για την απόκτηση της επάρκειας σε αποφοίτους άλλων σχολών, δημιουργώντας ήδη από νωρίς τους όρους για τη δημιουργία μιας ολόκληρης αγοράς πιστοποιητικών.

  Ανεξάρτητα από τις διακηρύξεις του υπουργείου Παιδείας πως τα πιστοποιητικά αυτά θα δίνονται δωρεάν, πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι:

1.Η απόκτηση της επάρκειας μέσω «ειδικών προγραμμάτων σπουδών» (ακόμη και αν αυτά βρίσκονται στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών) αποτελεί χτύπημα στα πτυχία και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, καθώς διασπά τα πτυχία και δημιουργεί φοιτητές (άρα και εργαζόμενους) πολλών ταχυτήτων.

2.Αποτελεί το λιγότερο ψέμα και κοροϊδία να λέγεται ανερυθρίαστα ότι τα πιστοποιητικά θα δίνονται δωρεάν, την ίδια στιγμή που η επάρκεια θα μπορεί να πιστοποιείται από μεταπτυχιακά ή διδακτορικά, όταν το ίδιο υπουργείο Παιδείας εισηγήθηκε και πέρασε νόμο το περασμένο καλοκαίρι με τον οποίο γενικεύονται τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά.

3.Με βάση τη διάταξη που κατατέθηκε, δίνεται η δυνατότητα να στηθεί μία ολόκληρη αγορά πιστοποιητικών επάρκειας (εντός και εκτός σχολών). Βάση για να γίνει αυτό αποτελεί η αποσύνδεση της διδακτικής επάρκειας από τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών και η σκόπιμη ασάφεια που υπάρχει γύρω από τα «ειδικά προγράμματα σπουδών» που θα παρέχουν την επάρκεια.

4.Αν το υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση ενδιαφέρονταν πράγματι για την παρεχόμενη γνώση και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των καθηγητικών σχολών δε θα άφηναν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με χιλιάδες κενά που σήμερα καλύπτονται από αναπληρωτές καθηγητές και θα πραγματοποιούσαν μόνιμους και μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών. Και εδώ βρίσκεται και η ουσία της διάταξης που ψηφίστηκε. Ακριβώς επειδή η κυβέρνηση όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται, αλλά αποτελεί βασική της επιδίωξη να φέρει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στα μέτρα των μνημονίων, προωθεί την απόσπαση της διδακτικής επάρκειας από τα πτυχία για να πετάξει το μπαλάκι της ευθύνης όχι στην ίδια που δεν πραγματοποιεί διορισμούς και αφήνει τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς, αλλά στους απόφοιτους που δεν παρακολούθησαν εκείνα ή τα άλλα παιδαγωγικά μαθήματα, που δεν πήραν εκείνο ή το άλλο μεταπτυχιακό κ.ο.κ.

 Το γεγονός ότι η αφαίρεση της επάρκειας ψηφίστηκε με τροπολογία της τελευταίας στιγμής και εν μέσω εξεταστικής περιόδου αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο φοβούνται την αντίδραση του φοιτητικού και συνολικότερα του εκπαιδευτικού κινήματος. Οι φετινές πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις, όσο και αν χρειάζεται ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί για να συγκροτηθεί ένα μαζικό και μαχητικό πανεκπαιδευτικό μέτωπο αντίστασης και πάλης, αποτελούν ωστόσο σημαντική παρακαταθήκη για το επόμενο διά­στημα. Σε κάθε περίπτωση, μοναδικό μέσο για την ανάσχεση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής και για την επανακατάκτηση όλων των δικαιωμάτων που αφαιρέθηκαν τα χρόνια των μνημονίων αποτελεί η ανυποχώρητη ενωτική πάλη του φοιτητικού κινήματος μέσα από τους συλλόγους, σε αγωνιστική συμπόρευση με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και όλο το λαό.

Διαβάστε επίσης