σευπ

Ανταπόκριση από τη ΣΕΥΠ ΤΕΙ Αθήνας

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής επηρεάζει άμεσα το ΤΕΙ Αθηνών. Ιδιαίτερα η ΣΕΥΠ είναι μία από τις πλέον πληττόμενες σχολές καθώς πολλά από τα τμήματα της κινδυνεύουν με συγχωνεύσεις-καταργήσεις ή τη μετατροπή τους σε σχολές με διετή προγράμματα σπουδών.

Εγγραφή στο RSS - σευπ