φεκ

ΤΕΙ: Κάθε δύο ανωτατοποιήσεις, δώρο μία τρίτη

Την υπόθεση της «ανωτατοποίησης» των ΤΕΙ υπηρέτησαν διακηρυκτικά, λίγο πολύ, όλες οι κυβερνήσεις από το 1983 και εξής, από τη στιγμή δηλαδή που τα ΤΕΙ ξεκίνησαν να υφίστανται ως τέτοια. Η πρώτη, όμως, «καλή» ανωτατοποίηση είναι προϊόν της νέας χιλιετίας:

Εγγραφή στο RSS - φεκ