Επόμενες εκδηλώσεις στην Πυξίδα

Πυξίδα

Ανοιχτή Συζήτηση της Φοιτητικής Πορείας με θέμα την επίθεση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.
Κυριακή 10/11, στις 7μμ

Εκδήλωση-Συζήτηση της Πορείας:
Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερια-Εθνική Ανεξαρτησία:
Το Πολυτεχνείο ζει στους αγώνες του σήμερα!
Σάββατο 16/11, στις 7μμ

Μητσαίων 7, δίπλα στη Ρωμαϊκή αγορά
Θεσσαλονίκη

Διαβάστε επίσης