ιδιώνυμο

Το νέο ιδιώνυμο

«Όποιος με πρόθεση παραβιάζει κυρώσεις ή περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί σε βάρος κρατών ή οντοτήτων ή οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, με αποφάσεις του Συμβουλίου Aσφαλείας του OHE ή με κανονισμούς της EE, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών εκτός αν από άλλη

Εγγραφή στο RSS - ιδιώνυμο