Η πρώτη εκδήλωση στο 5ο camping της Πορείας (ανταπόκριση)!

Η πρώτη εκδήλωση στο camping της Πορείας με θέμα: "Η κυρίαρχη προπαγάνδα στα χρόνια της κρίσης και οι απαντήσεις από την πλευρά της πραγματικής αριστεράς" ήταν μια πολύ κάλη αρχή για το άνοιγμα των συζητήσεων στο camping. Η σ. Νίκη Πετράκη, που εκφώνησε την εισήγηση, πραγματέυθυηκε μια σειρά από ζητήματα-πλευρές της κυρίαρχης προπαγάνδας όπως την κυρίαρχη φιλολογία για τους δημοσίους υπαλλήλους, τις δημόσιες επιχειρήσεις, τα κοινωνικά επιδόματα κ.α. Επιπλέον έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην προπαγάνδα γύρω από το δημόσιο χρέος αλλά και στις διάφορες "λύσεις" που προτείνονται από διαφορετικές τάσεις της λεγόμενης Αριστεράς. Τέλος ανέδειξε τη σπουδαιότητα των αγώνων, που όταν αυτοί αναπτύσσονται με σωστό προσανατολισμό και κατεύθυνση, η κυρίαρχη προπαγάνδα πέφτει στο κενό. Μετά την εισήγηση ακολούθησαν σειρά τοποθέτησεων.

Διαβάστε επίσης