Κατάρτιση για ανέργους: Τι σημαίνει πραγματικά και πού οδηγεί

anergia

Οράματα και στόχοι για μία «ανεπτυγμένη» Ελλάδα πάνω στα ερείπια των εργασιακών, κοινωνικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και την καταλήστευση του δημόσιου χρήματος. Αυτό περιγράφεται στη μελέτη του Οικονομολόγου Πισσαρίδη τον οποίο επέλεξε ο πρωθυπουργός προκειμένου να χαράξει τους άξονες της αναπτυξιακής πολιτικής. Η λέξη «Ανάπτυξη» αποτελεί χρόνια τώρα καραμέλα στο στόμα όλων των κυβερνητικών εκπροσώπων, που χρόνια μας τάζουν τον πολυπόθητο ερχομό της...

«Κάντε λίγο υπομονή, σφίξτε λίγο ακόμα το ζωνάρι και κοντοζυγώνει η ανάπτυξη...» αυτό είναι το αφήγημα της εκάστοτε κυβέρνησης και κατά μία έννοια δεν είναι ψεύτικο. Η ανάπτυξη έρχεται, απλά δεν αφορά τους πολλούς, δεν αφορά τον κόσμο της δουλειάς και τα μικρομεσαία στρώματα, αφορά τους λίγους ξένους και ντόπιους επενδυτές κεφαλαιούχους, μεγαλοεργοδότες, εφοπλιστές κλπ. Αυτοί διευκολύνθηκαν στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, αυτοί αναπτύσσονται, αυτοί «μεγαλώνουν», πάνω στη φτώχεια την ανέχεια και την ανεργία του ελληνικού λαού, πάνω στις περικοπές των μισθών και την κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων, πάνω στη διάλυση  της δημόσιας υγείας και παιδείας και του κρατικού πλούτου... Αυτό είναι το έδαφος πάνω στο οποίο στρώνεται η «ανάπτυξη».

Σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση χαράσσονται οι αναπτυξιακοί σχεδιασμοί, σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση συντάχθηκε και η αναπτυξιακή μελέτη του οικονομολόγου Χ. Πισσαρίδη.

Εδώ θα σταθούμε σε ένα μόνο σημείο της μελέτης το οποίο έχει τίτλο «κατάρτιση για ανέργους». Όσον αφορά λοιπόν το πρόβλημα της ανεργίας ο οικονομολόγος (νομπελίστας μάλιστα) Πισσαρίδης, προτείνει επιδότηση ανέργων μόνο για 6 μήνες, με άλλα λόγια προτείνει τη μείωση του χρόνου καταβολής επιδόματος. Στη συνέχεια οι άνεργοι θα πρέπει να καταρτίζονται, διότι όπως υποθέτει ο συντάκτης της μελέτης «..είναι πιθανό να μην διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας». Η κατάρτιση θα επιδοτείται από δημόσιους πόρους, αλλά θα διεξάγεται από ιδιωτικά κέντρα. Τα ιδιωτικά αυτά κέντρα κατάρτισης θα προσφέρουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση (Αντίστοιχης του Σκόοιλ Ελικίκου) για διάφορες ειδικότητες όπως πχ κομμωτική..! Τα κέντρα αυτά θα αποζημιώνονται από το δημόσιο, δηλαδή από τη τσέπη μας, ως εξής: Θα καταβάλλεται  ένα ποσό από τον ΟΑΕΔ μετά την επιβεβαιωμένη ολοκλήρωση και πιστοποίηση, περαιτέρω αποζημίωση καταβάλλεται για την τοποθέτηση σε θέση πρακτικής άσκησης και την ολοκλήρωση αυτής, περαιτέρω αποζημίωση καταβάλλεται για την εύρεση θέσης εργασίας και τέλος καταβάλλεται ένα μπόνους σε περίπτωση διατήρησης από τον καταρτισθέντα της θέσης εργασίας για 6 μήνες. Οι άνεργοι θα λαμβάνουν ένα ποσό έναντι του κόστους διαβίωσής τους κατά τη διάρκεια της περιόδου κατάρτισης, ενώ κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα λαμβάνουν τον κατώτατο. Οι επιχειρήσεις στις οποίες θα κάνει πρακτική άσκηση ο άνεργος δεν θα καταβάλλουν τίποτα!!

Αυτό είναι το αναπτυξιακό όραμα του διακεκριμένου οικονομολόγου και της κυβέρνησης για το ζήτημα της ανεργίας. Μείωση χρόνου επιδότησης προς τους άνεργους από τη μία, φαγοπότι με δημόσιο χρήμα από τα ιδιωτικά κέντρα, από την άλλη. Επιδότηση για την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης στους ανέργους από τη μία, αποζημιώσεις επί τρία και έξτρα μπόνους για τα ιδιωτικά κέντρα από την άλλη. Κατώτατος μισθός για τους ανέργους στην περίοδο πρακτικής από τη μία, δωρεάν εργατικό δυναμικό για τις επιχειρήσεις από την άλλη. 

Στην ίδια ακριβώς λογική η μελέτη Πισσαρίδη παρακάτω στο κομμάτι με τίτλο «εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας» προτείνει τον εξορθολογισμό του κόστους και της χρήσης των υπερωριών με στόχο να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και χαμηλότερο κόστος ώστε να ευνοηθεί η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας.

Αυτή την ανάπτυξη μας τάζουν, αυτά είναι τα οράματα και οι στόχοι τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη μελέτη. Επενδύσεις και άνθιση της οικονομικής δραστηριότητας πάνω στη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού και την καταλήστευση του δημόσιου χρήματος

Να μην το επιτρέψουμε!!

 

Διαβάστε επίσης