Συζήτηση νεολαίας στο Σήμα με θέμα τις Διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις

Η Πορεία το Σάββατο 4 Μαρτίου στις 18:00 διοργανώνει ανοιχτή συζήτηση νεολαίας στο Σήμα με θέμα τις «Διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις». Εκ μέρους της Νεολαίας, η εισήγηση για τις μεγάλες και σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο σκηνικό θα πραγματοποιηθεί από τον Γ. Σόφη, ενώ η εισηγητική τοποθέτηση της Ν. Πετράκη θα εστιάσει στην εγχώρια κατάσταση, όπως μάλιστα διαμορφώνεται μετά τις τελευταίες αποφάσεις των «εταίρων» μας.

Διαβάστε επίσης