200 χρόνια

Ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων στην Ελληνική Επανάσταση: Ο ζυγός αλλάζει χέρια!

Αν γυρίσει κανείς 200 χρόνια πίσω στις συνθήκες μέσα στις οποίες ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, στον τρόπο με τον οποίο συγκροτήθηκε το νεοελληνικό κράτος και κυρίως στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν οι ανταγωνισμοί και τα ιδιαίτερα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής στις εξελίξεις αυτές,

Εγγραφή στο RSS - 200 χρόνια