Κολέγια, Έφεση στις επ-ανα-βαπτίσεις από την Άννα Διαμαντοπούλου

Κατηγορία: 

Μία ακόμη πτυχή των δυνατοτήτων της είχε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει, την περίοδο που διανύσαμε, η Υπουργός Παιδείας, Α. Διαμαντοπούλου: το ταλέντο στις βαπτίσεις και τις μετονομασίες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στη χώρα μας ως παραρτήματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Τι κι αν όλοι νόμιζαν ότι ο όρος «Κολέγια» είχε καθιερωθεί για τις επιχειρήσεις αυτές; Η Διαμαντοπούλου τα μετονόμασε τον Απρίλιο σε «Κολέγια Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης», και πριν καλά-καλά χωνευτεί από το κοινό ο νέος τίτλος τους, τα ξαναβάφτισε, αυτή τη φορά «Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης». Η τελευταία σχετική αλλαγή στην επωνυμία τους πραγματοποιήθηκε με Υπουργική Απόφαση στις 09/06/2010. Μαζί με το νέο τους όνομα, τα ιδιωτικά εμπορικά κέντρα πτυχίων πληροφορήθηκαν (χωρίς να εκδηλώσουν κάποιο έντονο σημάδι έκπληξης) και τις νέες προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα χορηγούνται οι άδειες λειτουργίας τους. Βέβαια, και οι αλλαγές στους όρους λειτουργίας των (νυν αποκαλουμένων) ΚΕ.Μ.Ε. είναι τόσο βαθιές και ουσιαστικές, όσο και οι αλλαγές στο όνομά τους..

Μόνο παρενθετικά πρέπει να αναφέρουμε ότι τουλάχιστον δύο-τρία-τέσσερα «παράδοξα» συνδέουν την ύπαρξή τους με την υπόθεση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης.

► Κατά πρώτον, η Υ.Α. αυτή έρχεται μετά το Προεδρικό Διάταγμα της 26/5/2010, το οποία αναγνωρίζει στους διπλωματούχους των ΚΕΜΕ επαγγελματικά δικαιώματα ισότιμα με εκείνα των πτυχιούχων των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων. Θεωρητικά, αν κανένα από τα ΚΕΜΕ δεν κατακτήσει την άδεια λειτουργίας του, αυτό σημαίνει ότι κανένας από τους διπλωματούχους αποφοίτους του δεν δικαιούται τα πολυπόθητα επαγγελματικά δικαιώματα. Υπό προϋποθέσεις, δηλαδή, μία Υπουργική Απόφαση καταργεί ένα Προεδρικό Διάταγμα.

► 24 ειδικότητες των ΤΕΙ δεν έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα (αυτό το καταγγέλλει ακόμη και η ίδια η ..ΠΑΣΠ). Δηλαδή, χιλιάδες πτυχιούχοι δημόσιων τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν απολαμβάνουν εκείνο που μόλις απέκτησαν οι διπλωματούχοι των ιδιωτικών ΚΕΜΕ.

► Παρά το γεγονός ότι η νέα Υ.Α. κάνει ακόμη πιο απελπιστικά εύκολους τους όρους αδειοδότησης των ιδιωτικών mall παραγωγής πτυχίων (η Υ.Α. θα μπορούσε, αντί για αριθμό πρωτοκόλλου, να λάβει τον τίτλο «Φτιάξε κι εσύ το δικό σου ΚΕΜΕ, μπορείς!») πολλοί κολεγιάρχες αντέδρασαν και προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση της Υ.Α.

Η βασική αγωνία των εμπόρων της γνώσης φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από το πρόβλημα «αν η Υ.Α. συνάδει με το Κοινοτικό Δίκαιο»· οι κολεγιάρχες ζητούν από το Σ.τ.Ε. να διερευνήσει μη τυχόν η Υ.Α. εκδόθηκε από την Ελληνική πλευρά πριν κοινοποιηθεί στους ευρωπαίους εταίρους μας και στην Commission, μη τυχόν, δηλαδή, νομοθετήσαμε χωρίς άδεια.

Με άλλα λόγια, οι κολεγιάρχες θα ήθελαν τελικά να αδειοδοτηθούν χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση και έλεγχο.

► Τα ΚΕΜΕ έχουν περιθώριο μέχρι τις 15 Ιουνίου να μαζέψουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενώ οι απαιτούμενοι έλεγχοι στα ΚΕΜΕ, για λόγους επιχειρηματικούς, θα έχουν ολοκληρωθεί ως τις 31 Αυγούστου. Να μη χάσουμε και τους πελάτες…

Τέλος πάντων, τα τουλάχιστον 33 υποψήφια για αδειοδότηση ΚΕΜΕ (τα οποία, μαζί με τα υποκαταστήματά τους, φτάνουν τα 40) θα ελεγχθούν «διεξοδικά» μέσα σε 75 -συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων και του 15αύγουστου- ημέρες. Λίγο πολύ, ανά μιάμιση ημέρα θα εγκρίνεται ή θα απορρίπτεται ένα ΚΕΜΕ!

Για να γελάσει ο κάθε πικραμένος (ή να πέσει σε ακόμη βαθύτερη κατάθλιψη) παραθέτουμε μερικά ενδεικτικά αποσπάσματα της νέας Υ.Α. που καθορίζει τις προϋποθέσεις αδειοδότησης των ΚΕΜΕ.

► Προσέξτε, καταρχάς, πόσο γενικόλογη είναι η Διαμαντοπούλου όταν θέλει να «καλύψει» τους κολεγιάρχες:

«4. Η αναλογία διδασκόντων - διδασκομένων πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με κάθε διδασκόμενο γνωστικό αντικείμενο.»

Πόση είναι η «εύλογη»; 1 προς 10; 1 προς 50; 1 προς 100;..

► Λίγες ακόμη εξυπηρετήσεις:

«2. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, για τα οποία επαρκούν μόνο ειδικές τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες, οι διδάσκοντες πρέπει να έχουν τουλάχιστον επταετή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των ειδικών δεξιοτήτων τους.»

Βέβαια η Υ.Α. δεν εξηγεί πώς βεβαιώνεται η 7ετής προϋπηρεσία. Με υπεύθυνη δήλωση του διδάσκοντος ίσως;

Εν πάση περιπτώσει, καθηγητές στα ΚΕΜΕ μπορούν να γίνουν άνθρωποι χωρίς καν πτυχίο ΑΕΙ. Αίρονται ακόμη και οι προηγούμενες ελάχιστες απαιτήσεις για ένα ποσοστό καθηγητών-κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, της τάξεως του 30%..

► Λίγες ακόμη διευκολύνσεις:

«Ο ελάχιστος συνολικός χώρος του ΚΕ.Μ.Ε., ανάλογα με τις προσφερόμενες ειδικότητες, να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας του άρθρου 1 και των κτιριολογικών προδιαγραφών των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 της παρούσας απόφασης, να είναι τουλάχιστον 300 τ.μ., στον οποίο δε συμπεριλαμβάνονται οι υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι και οι βοηθητικοί χώροι του ΚΕ.Μ.Ε. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι ενιαίος ή, σε περίπτωση πολυόροφου κτηρίου, να είναι σε συνεχόμενους ορόφους…»

Δηλαδή, αν το κτήριο είναι δεκαώροφο, μπορεί να λειτουργούν δέκα τάξεις των 30 τ.μ.;..

► Μειώσεις και στις τουαλέτες:

«Σε κάθε κτήριο του ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθοι χώροι υγιεινής: (…) β) Τουλάχιστον ένα W.C. ανδρών ανά 40 σπουδαστές και ένα W.C. γυναικών ανά 20 σπουδάστριες.»

Αλλιώς, 2 τουαλέτες ανά 60 άτομα;…

 

► Περιστολή και διακρίσεις ακόμη και στις στοιχειώδεις δυνατότητες πρόσβασης:

«Κάθε κτίριο του ΚΕ.Μ.Ε. και τουλάχιστον το 20% των χώρων εκπαίδευσης και κατάρτισης, το 20% των εργαστηρίων, ένας χώρος διοίκησης, η βιβλιοθήκη, η αίθουσα πολυμέσων και ένας χώρος υγιεινής, πρέπει να είναι προσβάσιμα σε ΑΜΕΑ…»

Τα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες θα πρέπει να περιοριστούν στο 20% (!) των εργαστηρίων και των χώρων εκπαίδευσης. Θα πληρώνουν άραγε και το 1/5 των διδάκτρων;

 

► Και φυσικά, υποκριτική αγάπη για τη λεπτομέρεια, όταν αυτή είναι μάλλον αδιάφορη:

«3. α) Οι κλίμακες πρέπει κατ’ αρχήν να είναι ευθύγραμμες και να έχουν πλατύσκαλο σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης. Επιτρέπεται η χρήση κλιμάκων με σφηνοειδείς βαθμίδες με μέγιστο αριθμό τις δώδεκα (12) 10 σφηνοειδείς βαθμίδες κατά όροφο με την προϋπόθεση το πάτημά τους στη στενότερη πλευρά να είναι τουλάχιστον 0,18 μ., ή με την προϋπόθεση της ύπαρξης πρόσθετης κουπαστής για να μετατοπίζεται η γραμμή αναβάσεως, ούτως ώστε το ελάχιστο πλάτος πατήματος στο σημείο της πρόσθετης κουπαστής να είναι τουλάχιστον 0,18 μ. Επιτρέπεται η χρήση σιδηρών κλιμάκων με τις προϋποθέσεις της αντιολισθηρότητας του πατήματος των βαθμίδων και της ύπαρξης αδιαφανούς μεταλλικού ρίχτη. Δεν επιτρέπονται κατ’ αρχήν οι ξύλινες κλίμακες.

β) Όταν ο αριθμός των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων κατά όροφο σε κάθε κτήριο του ΚΕΜΕ είναι μέχρι και έξι (6), το ελάχιστο μήκος κάθε βαθμίδας πρέπει να είναι 1,20 μ. Για κάθε επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο κατά όροφο το ελάχιστο μήκος κάθε βαθμίδας αυξάνεται κατά 0,015 μ. Σε περίπτωση ύπαρξης της πρόσθετης κουπαστής σε σφηνοειδείς βαθμίδες, το ελάχιστο οριστικό μήκος της από το τελικό σημείο της πρόσθετης κουπαστής μέχρι το άκρο της βαθμίδας μπορεί να είναι ελαττωμένο κατά 0,18 μ. επί των ανωτέρω αναφερόμενων διαστάσεων. Το πλάτος του πατήματος κάθε βαθμίδας πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,30 μ. και το ύψος κάθε βαθμίδας μέχρι 0,18 μ. Όταν το πλάτος των βαθμίδων υπερβαίνει τα 2 μ., πρέπει να τοποθετείται κεντρικό κιγκλίδωμα.»

Πάντως δεν αναφέρεται το χρώμα της κουπαστής.

Με ενδιαφέρον περιμένουμε, εντός των επόμενων εβδομάδων, να δούμε το επόμενο όνομα των νυν «ΚΕΜΕ», ίσως και τροποποιήσεις στην Υπουργική Απόφαση, με όρους ακόμη πιο ευνοϊκούς για τους κολεγιάρχες. Μην εκπλαγείτε αν στις επόμενες διατάξεις δείτε να επιτρέπονται, αντί για κλίμακες, τσουλήθρες..

Διαβάστε επίσης