Παιδεία

04/06/2010 - 00:00

Μια (ακόμη) ιστορία αντίφασης

04/06/2010 - 00:00

Με (έναν ακόμη) νόμο πριμοδοτούν τα κολέγια

21/05/2010 - 00:00

Η ανάδειξη πρυτάνεων στα ΑΕΙ και προέδρων στα ΤΕΙ, με τη συμμετοχή φοιτητών και σπουδαστών, δεν έχει μακρά ιστορία.

13/05/2010 - 00:00

Δεν πρόκειται για κάποια δραματοποιημένη έκφραση.

20/04/2010 - 00:00

Η συγκυρία κάνει τα ειδικά φοιτητικά και σπουδαστικά ζητήματα να δείχνουν «ξεθωριασμένα» μπροστά στις γενικές πολιτικές και κοιν

04/03/2010 - 00:00

Μια αγαστή, αν και ιδιότυπη, συνεργασία έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα δύο μεγάλα αστικά κόμματα, που εναλλάσσονται τα τελευταία χρ

04/02/2010 - 00:00

Μεγάλη σπουδή έχει επιδείξει η υπουργός Παιδείας, Διαμαντοπούλου Α., να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις για το πανεπιστημιακό άσυλο,

22/01/2010 - 00:00

Η σύνταξη νόμου για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους των ΚΕΣ-Κολεγίων, ένα από τα τελευταία «κατορθώμα

11/01/2010 - 00:00

Διαμαντοπούλου: αναγνωρίζει επαγγελματικά δικαιώματα στα ΚΕΣ,

Σελίδες